FORGOT YOUR DETAILS?

TALLER

REVISIONS I REPARACIONS

Plegant paracaigudes el segle passat

Plegant un Rogallo

Una imatge de fa més 20 anys... plegant els primers paracaigudes tipus "Rogallo" que van existir.

Una mica d’història

Des dels inicis d’Entrenúvols, inici de segle, que ens hem especialitzat en els cursos de seguretat i tot el què ho envolta. El paracaigudes és un important element de seguretat i sempre hem ofert el servei d’airejat, plegat i instal·lació de paracaigudes d’emergència. Vam ser pioners en oferir aquest servei per a paracaigudes tipus “Rogallo”.
Com a part implicada (infraestructura i pilot) en la homologació de parapents i paracaigudes sota la norma EN, tenim molta experiència en el test de parapents i podem oferir un servei exclusiu de test de parapents en vol.

Tot i no haver ofert mai el servei de revisions de parapent fins a finals de 2023, sempre hem tingut cura del nostre material (revisions i calats) i hem sigut coneixedors de les tècniques i evolucions en el camp de la revisió de parapents.

Criteri de revisió

El què defineix si un parapent és o no apte per a volar és el criteri fet servir. Pels mateixos materials, pot variar en funció dels fabricants o altres organismes. Normalment (no sempre) els fabricants tenen un criteri. Alguns tallers tenen el seu particular. La Federació Francesa de Vol Lliure (FFVL) ha creat el seu propi criteri. La PMA (Associació mundial de fabricants de parapent) tot just està treballant en un criteri comú per a tots els fabricants que s’hi adhereixin. Per últim, APPI, ha desenvolupat una formació molt complerta per a tècnics de manteniment i un criteri propi basat en càlculs i proves empíriques adaptats al tipus de veles. Aquest criteri està en contínua evolució i amb constant diàleg amb diferents fabricants. A principis de 2024 hi ha una desena de fabricants que han reconegut el sistema APPI com a vàlid per a certificar les seves veles.

Taller certificat APPI

Entrenúvols és un taller certificat APPI. Això vol dir que automàticament és taller oficial de moltes marques i dia a dia més marques es van afegint al reconeixement d’APPI.

Ser taller APPI implica contacte constant amb la xarxa de tallers APPI, així com actualització constant de criteris i coneixements.
El sistema de treball està desenvolupat per a ser molt eficient, com per exemple el sistema per a la revisió de calat, mesurat per grups de suspentatge i amb correcció diferencial, no individual.

APPI
Revisió de calat

Revisió de calat

Medició amb làser instal·lat a una guia de precisió connectat a un ordinador que recull les dades

SERVEIS

REVISIONS PARAPENT i PARACAIGUDES

Airejat, plegat i instal·lació a cadira o contenidor ventral.
Tot i que no pensis fer-lo servir mai -tots ho pensem- és un element que s’ha de tenir en perfecte estat de funcionament. La humitat i l’electricitat estàtica fan que el paracaigudes obri més lent. Les gomes també es poden podrir amb el temps.
Com a mínim, es recomana fer un airejat i plegat 1 cop a l’any.
La revisió de paracaigudes consisteix en l’airejat del paracaigudes un mínim de 24h, revisió visual del teixit i suspentatge, canvi de gomes elàstiques, plegat segons manual del fabricant i instal·lació a la cadira.
La instal·lació a la cadira és la part més delicada i que porta més problemes de seguretat.

 

Consisteix en restablir l’angle de calat del parapent. És el paràmetre que més afecta al comportament en vol i a la seguretat activa del parapent.

Utilitzem la metodologia que especifiquen tots els fabricants: mesurem la longitud de totes les línies de suspentatge del parapent i corregim els desajustos amb bucles utilitzant el sistema diferencial. El mètode diferencial per grups permet no acumular errors, com passa si intentem corregir el marge d’error individualment a cada línia.

Un cop fetes les correccions tornem a mesurar totes les línies per confirmar que el parapent està ben calat.

Utilitzem un sistema làser muntat sobre rails de precisió amb proves periòdiques de dispersió per garantir la qualitat de les mesures.

És important destacar que l’estirat de línies no és un mètode avalat per a cap fabricant. El seu efecte només dura poques hores ja que el suspentatge tornarà al seu estat natural al cap de ben poc. Així doncs, no provoca cap efecte al parapent.

Consisteix en mesurar la resistència a la ruptura del suspentatge.
Utilitzem 2 mètodes:

  • DESTRUCTIU: És el mètode tradicional. Trenquem una línia i recordem la càrrega de ruptura. D’aquesta manera podem saber l’estat del cordino i quanta vida li queda. Marquem aquest cordino per a no utilitzar el mateix en una propera revisió.
  • NO DESTRUCTIU: És un mètode desenvolupat per APPI. Consisteix en carregar un cordino fins a una càrrega estipulada amb un marge de seguretat per sobre de la càrrega mínima que ha de suportar. D’aquesta manera no es trenca cap cordino.

Consisteix en fer una revisió visual i tàctil de tot el suspentatge per a detectar trencaments o deteriorament.

Consisteix en determinar la resistència i l’envelliment del teixit revisant 2 paràmetres: la permeabilitat (“porositat”) i la resistència del teixit a l’esquinç.

La permeabilitat, potser la prova més famosa, és el factor que menys afecta al comportament i seguretat en vol. Tampoc és un factor determinant a l’hora de determinar l’envelliment d’un teixit. Hi ha molts teixits al mercat i la corba d’envelliment i la de la porositat no sempre segueixen el mateix patró. Es mesura amb un porosímetre.

La resistència a l’esquinç si és un factor determinant a l’hora de jutjar l’envelliment d’un teixit. Es mesura amb un betsòmetre.

Consisteix en fer una revisió per a comprovar que el teixit no tingui esquinços o trencaments. Es realitza sobre una taula de llum i es revisa intradós, extradós i estructura interna.

És una revisió pensada per a parapents presumiblement en bon estat i amb poques hores de vol, però que hagin arribat el moment de revisar segons el fabricant.

Es revisa el calat i una revisió visual de teixit i suspentatge.

És el certificat d’aeronavegabilitat d’APPI.
És una revisió aconsellada per a parapents usats i per a parapents que es vulguin vendre. Es revisen tots els paràmetres necessaris per a certificar que el parapent és apte per a poder volar amb seguretat.

Test en vol on es realitzen les maniobres de la norma EN-926-2 que més es veuen afectades per l’envelliment d’un parapent. Molt recomanable com a complement a una revisió completa. No disponible per a totes les talles.

Substitució de totes les línies de suspentatge del parapent. No inclou el cost del set de línies de suspentatge.

TARIFA DE PREUS

CONTACTA AMB NOSALTRES!

Explica'ns quin servei necessites: revisió, airejat paracaigudes, reparació...

TOP